Duba adadin Diyya, Zakkah da rubu'in Dinar a wannan sati

 


Rubu’u dinar    Naira 22,486.75


Zakkat        Naira 1,798,940.00


Diyya         Naira 89,947,000.00


أحدث أقدم